Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   ¦  ข่าวประชาสัมพันธ์ « ข้อบัญญัติงบประมาณรรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ¦  ข่าวประกวดราคา « ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอันตรมัคคาราม  ¦  ภาพกิจกรรม « ภาพกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น
“ตำบลเซเป็ดเขตเกษตรกรรม หลากล้ำงานประเพณี มีผลิตภัณฑ์มากล้น ท่วมท้นด้วยรอยยิ้ม”
นายอำพล พลสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวสารภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น...
16 ตุลาคม 2560 เวลา 06:55:45
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:29:25
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:55:56
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดวัดอันตรมัคคาราม...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:19:57
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:13:04
ปลูกหญ้าแฝก...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:08:07
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
•  ข้อบัญญัติงบประมาณรรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
•  ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมสร้างปริมณฑลอุบลราชธานี...
•  ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.5...
•  ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างฯ...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง การกำหนดว...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง รายชื่อผู...
•  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหม...
•  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหม...
•  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหม...
•  ประกาศสอบพนักงานจ้างฯ...
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวประกวดราคา
•  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย...
•  ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์...
•  ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.6 ต....
•  ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ตำบลเ...
•  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลากลาง...
•  ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.5...
•  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.6 ...
•  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้...
•  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู...
•  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู...
ดูเพิ่มเติม «
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Webboard เว็บบอร์ด
หน้าเว็บ...
โดย : tanasarn (เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:52:35)
ตอบ
149
โดย : khatekjere
เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:50:05
กระทู้หลัก ( กฎการแสดงความเห็นในกระทู้ )...
โดย : admin (เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 14:09:53)
ตอบ
108
โดย : raynormarl
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2561 เวลา 23:51:57