Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   ¦  ข่าวประชาสัมพันธ์ « ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ¦  ข่าวประกวดราคา « ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสงค์ ) หมู่ที่ 4 บ้านโพนสิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านบ่อดูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ¦  ภาพกิจกรรม « ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
“ตำบลเซเป็ดเขตเกษตรกรรม หลากล้ำงานประเพณี มีผลิตภัณฑ์มากล้น ท่วมท้นด้วยรอยยิ้ม”
นายอำพล พลสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวสารภาพกิจกรรม
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:55:56
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดวัดอันตรมัคคาราม...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:19:57
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:13:04
ปลูกหญ้าแฝก...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:08:07
โครงการประเพณีบุญเดือนหก...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:15:28
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙...
28 เมษายน 2559 เวลา 10:27:43
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
•  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
•  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแห...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดเรื่อง การขึ้นบั...
•  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564...
•  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562...
•  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีก...
•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงา...
•  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
•  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ...
•  ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร...
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวประกวดราคา
•  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสง...
•  ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ...
•  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.เซเป็ด .2-บ.ทุ...
•  ประกาศสอบราคาสร้างถนน คสล.ม.2บ.เซเป็ด ถึง บ.ทุ่งมั...
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม....
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย...
•  เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาซื้...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาจ้า...
•  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ...
ดูเพิ่มเติม «
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Webboard เว็บบอร์ด
กระทู้หลัก ( กฎการแสดงความเห็นในกระทู้ )...
โดย : admin (เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 14:09:53)
ตอบ
17
โดย : raynormarl
เมื่อ : 3 เมษายน 2560 เวลา 07:37:14
หน้าเว็บ...
โดย : tanasarn (เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:52:35)
ตอบ
45
โดย : raynormarl
เมื่อ : 3 เมษายน 2560 เวลา 07:35:09