Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   ¦  ข่าวประชาสัมพันธ์ « ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561  ¦  ข่าวประกวดราคา « จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.10 บ้านจิกสูง  ¦  ภาพกิจกรรม « ภาพกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น
“ตำบลเซเป็ดเขตเกษตรกรรม หลากล้ำงานประเพณี มีผลิตภัณฑ์มากล้น ท่วมท้นด้วยรอยยิ้ม”
นายอำพล พลสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวสารภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น...
16 ตุลาคม 2560 เวลา 06:55:45
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:29:25
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:55:56
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดวัดอันตรมัคคาราม...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:19:57
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:13:04
ปลูกหญ้าแฝก...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:08:07
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
•  ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2...
•  ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผ...
•  ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำ...
•  ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในก...
•  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ...
•  คำสั่งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ้องเร...
•  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
•  ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
•  ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั์...
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวประกวดราคา
•  จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.10 บ้านจิก...
•  จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...
•  ประกาศ เรื่อง ประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ...
•  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสง...
•  ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ...
•  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.เซเป็ด .2-บ.ทุ...
•  ประกาศสอบราคาสร้างถนน คสล.ม.2บ.เซเป็ด ถึง บ.ทุ่งมั...
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม....
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย...
•  เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส...
ดูเพิ่มเติม «
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Webboard เว็บบอร์ด
กระทู้หลัก ( กฎการแสดงความเห็นในกระทู้ )...
โดย : admin (เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 14:09:53)
ตอบ
90
โดย : khatekjere
เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:49:33
หน้าเว็บ...
โดย : tanasarn (เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:52:35)
ตอบ
115
โดย : raynormarl
เมื่อ : 30 มกราคม 2561 เวลา 10:30:49