Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   ¦  ข่าวประชาสัมพันธ์ « ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  ¦  ข่าวประกวดราคา « ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ  ¦  ภาพกิจกรรม « ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
“ตำบลเซเป็ดเขตเกษตรกรรม หลากล้ำงานประเพณี มีผลิตภัณฑ์มากล้น ท่วมท้นด้วยรอยยิ้ม”
นายอำพล พลสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวสารภาพกิจกรรม
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:55:56
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดวัดอันตรมัคคาราม...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:19:57
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:13:04
ปลูกหญ้าแฝก...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:08:07
โครงการประเพณีบุญเดือนหก...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:15:28
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙...
28 เมษายน 2559 เวลา 10:27:43
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
•  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
•  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ...
•  ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง การสอบค...
•  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป...
•  แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน...
•  แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องทุกข์...
•  ประกวดหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕...
•  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ...
•  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการผู้สูง...
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวประกวดราคา
•  ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ...
•  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.เซเป็ด .2-บ.ทุ...
•  ประกาศสอบราคาสร้างถนน คสล.ม.2บ.เซเป็ด ถึง บ.ทุ่งมั...
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม....
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย...
•  เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาซื้...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาจ้า...
•  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ...
•  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ...
ดูเพิ่มเติม «
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Webboard เว็บบอร์ด
หน้าเว็บ...
โดย : tanasarn (เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:52:35)
ตอบ
7
โดย : khatekjere
เมื่อ : 9 กันยายน 2558 เวลา 02:06:02
กระทู้หลัก ( กฎการแสดงความเห็นในกระทู้ )...
โดย : admin (เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 14:09:53)
ตอบ
1
โดย : admin
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 14:17:47