Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

สภาพทั่วไปเกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด (สำนักงาน/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด) ตั้งอยู่ที่ถนนตระการฯ – อุบลฯ บ้านโพธิ์เป็ด ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอตระการพืชผล ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัด 42 กิโลเมตร


แผนที่ตั้ง อบต.เซเป็ด


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4529-3020