Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี   ¦  ข่าวประชาสัมพันธ์ « ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ¦  ข่าวประกวดราคา « ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสงค์ ) หมู่ที่ 4 บ้านโพนสิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านบ่อดูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ¦  ภาพกิจกรรม « ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
“ตำบลเซเป็ดเขตเกษตรกรรม หลากล้ำงานประเพณี มีผลิตภัณฑ์มากล้น ท่วมท้นด้วยรอยยิ้ม”
นายอำพล พลสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวสารภาพกิจกรรม
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:29:25
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:55:56
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดวัดอันตรมัคคาราม...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:19:57
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:13:04
ปลูกหญ้าแฝก...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:08:07
โครงการประเพณีบุญเดือนหก...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:15:28
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
•  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั...
•  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั...
•  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
•  ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕...
•  ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
•  ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ผู้เข้ารับการประ...
•  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในก...
•  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558-2560...
•  ประกาศสอบพนักงานจ้างฯ...
•  เรื่อง การใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...
ดูเพิ่มเติม «
ข่าวประกวดราคา
•  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล (ลานกีฬาอเนกประสง...
•  ประกาศสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ...
•  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ.เซเป็ด .2-บ.ทุ...
•  ประกาศสอบราคาสร้างถนน คสล.ม.2บ.เซเป็ด ถึง บ.ทุ่งมั...
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม....
•  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย...
•  เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาซื้...
•  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่องสอบราคาจ้า...
•  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เรื่อง สอบราคาจ...
ดูเพิ่มเติม «
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
Webboard เว็บบอร์ด
กระทู้หลัก ( กฎการแสดงความเห็นในกระทู้ )...
โดย : admin (เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 14:09:53)
ตอบ
44
โดย : raynormarl
เมื่อ : 26 กันยายน 2560 เวลา 12:01:07
หน้าเว็บ...
โดย : tanasarn (เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:52:35)
ตอบ
91
โดย : raynormarl
เมื่อ : 24 กันยายน 2560 เวลา 16:04:27