Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม (ทั้งหมด)
1
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:29:25
2
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:55:56
3
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดวัดอันตรมัคคาราม...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:19:57
4
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:13:04
5
ปลูกหญ้าแฝก...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:08:07
6
โครงการประเพณีบุญเดือนหก...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:15:28
7
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙...
28 เมษายน 2559 เวลา 10:27:43
8
จุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙...
18 เมษายน 2559 เวลา 12:08:57
9
กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ณ วัดนันท...
18 เมษายน 2559 เวลา 12:07:01
10
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมงานวันจักรี ...
7 เมษายน 2559 เวลา 12:40:31
11
ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ปี ๒๕๕๘...
25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:00:36
12
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาตำบลเซเป็ดระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558ณ วัดนันทาว...
5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:37:35
13
โครงการกิจกรรมมหาสนุก ศดว.ตำบลเซเป็ด ๔ กันยายน ๒๕๕๘...
4 กันยายน 2558 เวลา 12:55:20
14
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พวงหรีดของที่ระลึก...
3 กันยายน 2558 เวลา 16:36:54
15
กิจกรรมวันแม่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ณ วัดนันทาวาส บ้านนาเดื่อ...
13 สิงหาคม 2558 เวลา 16:13:54
16
โครงการบุญประเพณีเข้าพรรษา อบต.เซเป็ด...
3 สิงหาคม 2558 เวลา 11:07:42
17
ภาพการรับชำระภาษีนอกสถานที่...
8 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:23:11
18
อบรมค่ายเด็กและเยาวชนวันที่2...
23 เมษายน 2558 เวลา 11:16:37
19
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน...
23 เมษายน 2558 เวลา 10:34:54
20
จุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์...
17 เมษายน 2558 เวลา 11:47:02
21
กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘...
17 เมษายน 2558 เวลา 11:27:29
22
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร....
24 มีนาคม 2558 เวลา 13:42:01
23
จัดทำป้ายแสดงพระราชกรณียกิจ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
24 มีนาคม 2558 เวลา 13:43:21
24
มอบบ้านผู้สูงอายุ...
21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:21:50
25
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:12:22
26
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:07:43
27
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:00:47
28
โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2557...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:38:59
29
ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานใหม่ ...
30 มกราคม 2557 เวลา 09:23:43
30
งานวันเด็กแห่งชาติปี 2557...
30 มกราคม 2557 เวลา 09:19:27
31
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้สมัคร ส.อบต.เซเป็ด...
10 มกราคม 2557 เวลา 10:37:24
32
โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ ภายใต้ผ้าห่มกันหนาว ปี2557...
3 มกราคม 2557 เวลา 16:26:12
33
สวัสดีปีใหม่ 2557...
2 มกราคม 2557 เวลา 11:55:17
34
ร่วมงาน 150 ปีอำเภอตระการพืชผล...
12 ธันวาคม 2556 เวลา 16:12:00
35
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ...
11 ธันวาคม 2556 เวลา 08:58:42
36
โครงการฝึกอบรมลูกเสือประชาธิปไตย...
15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:19:22
37
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกต้ัง...
15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:11:54
38
ปราศรัยของผู้สมัครตำแหน่งนายก ส.อบต. ตำบลเซเป็ด ปี 2556...
15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:05:20
39
รับสมัครเลือกตั้ง สถ., ผถ. อบต.เซเป็ด 2556...
13 กันยายน 2556 เวลา 09:16:42
40
กิจกรรมวันแม่ 2556...
15 สิงหาคม 2556 เวลา 09:54:54
41
ติดตามโครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด...
11 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:20:27
42
โครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด...
27 มิถุนายน 2556 เวลา 10:53:35
43
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556...
17 เมษายน 2556 เวลา 15:11:32
44
งานกีฬามหาสนุก...
17 เมษายน 2556 เวลา 15:14:24
45
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนฯ 3 ปี ประจำปี 2556...
18 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:15:54
46
งานมุทิตาจิต ครูไพรศรี จุใจล้ำ...
17 เมษายน 2556 เวลา 16:04:25
47
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2556...
17 เมษายน 2556 เวลา 16:06:13
48
ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 11:10:58
49
กิจกรรมชมรม Cook เซเป็ด...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 11:07:07
50
กิจกรรมงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2555...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 11:03:15
51
กิจกรรม ชมรมคนรักป่า...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:59:06
52
กิจกรรม ชมรมละครสะท้อนชีวิตชุมชน ต.เซเป็ด...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:55:12
53
กิจกรรมชมรม Cook เซเป็ด...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:49:38
54
อบต.เซเป็ดเข้าร่วมการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติฯ...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:45:49
55
มอบอุปกรณ์เครืองเล่นสนาม...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:42:30
56
พิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างคุณภาพเด้กและเยาว...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:39:21
57
พิธีมอบวัสดุสื่อการเรียนการสอน(อุปกรณ์กีฬา)...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:35:01
58
โครงการสร้างบ้านผู้พิการ ปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:28:16
59
อบรมการเพาะเห็ด บ้านนาแค...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:24:16
60
มอบเงินช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:18:11
61
ผ้าป่าข้าวเปลือก บ้านนาแค 22 ม.ค. 2555...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:14:50
62
โครงการอบรมการผลิตน้ำยาล้างจาน และ น้ำยาซักผ้า ปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:46:27
63
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:43:00
64
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:39:10
65
รดน้ำดำหัว วันผู้สูงอายุ...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:25:34
66
อบต.เซเป็ดออกประชาคมหมู่ ๑๐ บ้านจิกสูง...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:21:07
67
กิจกรรมตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:51:15
68
กิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:45:56
69
อุ่นกาย อุ่นใจ ห่วงใยทุกท่าน เหมือนญาติสนิท...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:41:58
70
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เซเป็ดร่วมใจ เก็บขยะ ทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องในวันพ่อแ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:40:01
71
งานลอยกระทง 2554...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:34:52
72
กิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:29:47
73
โครงการมอบโล่รางวัลประกวดหมู่บ้าน...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:27:07
74
มอบรถเข็นโยกให้คนพิการ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:23:35
75
โครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:15:13
76
ภาพกิจกรรมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:54:38
77
ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:43:17
78
ภาพกิจกรรมงานชลประทานระบบท่อ ม.5 ตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:38:02
79
ภาพกิจกรรมบุญเดือนหกตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:42:39
80
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำเซบก...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:37:36
81
ภาพคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีตำบลยาง อ.กันทรารมย์ เยือน กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:22:55
82
ภาพคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีตำบลยาง อ.กันทรารมย์ เยือน กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:38:01
83
ภาพคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีตำบลยาง อ.กันทรารมย์ เยือน กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:22:57
84
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:17:07
85
ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:01:51
86
ภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:53:32
87
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:32:03
88
ภาพกิจกรรมโครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พร...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:24:03
89
ภาพกิจกรรมการรณรงค์การกำจัดขยะและวิธีการกำจัดขยะให้ถูกวิธี...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:19:58
90
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ อำเภอ....ยิ้ม ( Amphoeyim Mobile Service ) ปีงบ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:14:02
91
ภาพกิจกรรมโครงการอาชีวะบริการ ณ บ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพื...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 17:17:35
92
ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการชลประทานระบบท่อ บ้านทุ่งมั่งหมู่ที่ ๙ ต.เซเป็ด อ.ตระการ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 17:03:36
93
พิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับคุ้มหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการประ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:52:28
94
การประกวดคุ้มบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินี...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:45:00
95
ภาพกิจกรรมโครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 องค์การบริหารส่วนต...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:39:59
96
ภาพกิจกรรมโครงการรั้วครอบครัวป้องกันยาเสพติด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:27:55
97
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สำหรับสมาชิก อบต. พนักง...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:09:13
98
ภาพกิจกรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครั...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:38:13
99
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ปีงบประมาณ 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:31:08
100
ภาพกิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการหมู่บ้านพอเพียงสู่ตำบลพ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:19:10
101
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลเซเป็ด ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อกา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:08:43
102
โครงการออกประชาคมหมู่บ้านและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:56:37
103
โครงการฉีดพ่นสารป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45:03
104
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 วันที่ 9 มกราคม 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:54:50