Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม (ทั้งหมด)
1
ภาพกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น...
16 ตุลาคม 2560 เวลา 06:55:45
2
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:29:25
3
ประเพณีเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:55:56
4
ภาพกิจกรรมทำความสะอาดวัดอันตรมัคคาราม...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:19:57
5
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:13:04
6
ปลูกหญ้าแฝก...
30 มิถุนายน 2559 เวลา 12:08:07
7
โครงการประเพณีบุญเดือนหก...
27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:15:28
8
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙...
28 เมษายน 2559 เวลา 10:27:43
9
จุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙...
18 เมษายน 2559 เวลา 12:08:57
10
กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ณ วัดนันท...
18 เมษายน 2559 เวลา 12:07:01
11
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมงานวันจักรี ...
7 เมษายน 2559 เวลา 12:40:31
12
ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ปี ๒๕๕๘...
25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:00:36
13
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาตำบลเซเป็ดระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558ณ วัดนันทาว...
5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:37:35
14
โครงการกิจกรรมมหาสนุก ศดว.ตำบลเซเป็ด ๔ กันยายน ๒๕๕๘...
4 กันยายน 2558 เวลา 12:55:20
15
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พวงหรีดของที่ระลึก...
3 กันยายน 2558 เวลา 16:36:54
16
กิจกรรมวันแม่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ณ วัดนันทาวาส บ้านนาเดื่อ...
13 สิงหาคม 2558 เวลา 16:13:54
17
โครงการบุญประเพณีเข้าพรรษา อบต.เซเป็ด...
3 สิงหาคม 2558 เวลา 11:07:42
18
ภาพการรับชำระภาษีนอกสถานที่...
8 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:23:11
19
อบรมค่ายเด็กและเยาวชนวันที่2...
23 เมษายน 2558 เวลา 11:16:37
20
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน...
23 เมษายน 2558 เวลา 10:34:54
21
จุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์...
17 เมษายน 2558 เวลา 11:47:02
22
กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘...
17 เมษายน 2558 เวลา 11:27:29
23
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร....
24 มีนาคม 2558 เวลา 13:42:01
24
จัดทำป้ายแสดงพระราชกรณียกิจ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
24 มีนาคม 2558 เวลา 13:43:21
25
มอบบ้านผู้สูงอายุ...
21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:21:50
26
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:12:22
27
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:07:43
28
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:00:47
29
โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2557...
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:38:59
30
ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานใหม่ ...
30 มกราคม 2557 เวลา 09:23:43
31
งานวันเด็กแห่งชาติปี 2557...
30 มกราคม 2557 เวลา 09:19:27
32
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้สมัคร ส.อบต.เซเป็ด...
10 มกราคม 2557 เวลา 10:37:24
33
โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ ภายใต้ผ้าห่มกันหนาว ปี2557...
3 มกราคม 2557 เวลา 16:26:12
34
สวัสดีปีใหม่ 2557...
2 มกราคม 2557 เวลา 11:55:17
35
ร่วมงาน 150 ปีอำเภอตระการพืชผล...
12 ธันวาคม 2556 เวลา 16:12:00
36
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ...
11 ธันวาคม 2556 เวลา 08:58:42
37
โครงการฝึกอบรมลูกเสือประชาธิปไตย...
15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:19:22
38
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกต้ัง...
15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:11:54
39
ปราศรัยของผู้สมัครตำแหน่งนายก ส.อบต. ตำบลเซเป็ด ปี 2556...
15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:05:20
40
รับสมัครเลือกตั้ง สถ., ผถ. อบต.เซเป็ด 2556...
13 กันยายน 2556 เวลา 09:16:42
41
กิจกรรมวันแม่ 2556...
15 สิงหาคม 2556 เวลา 09:54:54
42
ติดตามโครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด...
11 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:20:27
43
โครงการสร้างสำนึกจิตอาสาพัฒนาตำบลเซเป็ด...
27 มิถุนายน 2556 เวลา 10:53:35
44
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556...
17 เมษายน 2556 เวลา 15:11:32
45
งานกีฬามหาสนุก...
17 เมษายน 2556 เวลา 15:14:24
46
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนฯ 3 ปี ประจำปี 2556...
18 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:15:54
47
งานมุทิตาจิต ครูไพรศรี จุใจล้ำ...
17 เมษายน 2556 เวลา 16:04:25
48
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2556...
17 เมษายน 2556 เวลา 16:06:13
49
ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 11:10:58
50
กิจกรรมชมรม Cook เซเป็ด...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 11:07:07
51
กิจกรรมงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2555...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 11:03:15
52
กิจกรรม ชมรมคนรักป่า...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:59:06
53
กิจกรรม ชมรมละครสะท้อนชีวิตชุมชน ต.เซเป็ด...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:55:12
54
กิจกรรมชมรม Cook เซเป็ด...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:49:38
55
อบต.เซเป็ดเข้าร่วมการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติฯ...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:45:49
56
มอบอุปกรณ์เครืองเล่นสนาม...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:42:30
57
พิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างคุณภาพเด้กและเยาว...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:39:21
58
พิธีมอบวัสดุสื่อการเรียนการสอน(อุปกรณ์กีฬา)...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:35:01
59
โครงการสร้างบ้านผู้พิการ ปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:28:16
60
อบรมการเพาะเห็ด บ้านนาแค...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:24:16
61
มอบเงินช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:18:11
62
ผ้าป่าข้าวเปลือก บ้านนาแค 22 ม.ค. 2555...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:14:50
63
โครงการอบรมการผลิตน้ำยาล้างจาน และ น้ำยาซักผ้า ปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:46:27
64
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:43:00
65
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:39:10
66
รดน้ำดำหัว วันผู้สูงอายุ...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:25:34
67
อบต.เซเป็ดออกประชาคมหมู่ ๑๐ บ้านจิกสูง...
12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:21:07
68
กิจกรรมตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:51:15
69
กิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:45:56
70
อุ่นกาย อุ่นใจ ห่วงใยทุกท่าน เหมือนญาติสนิท...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:41:58
71
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เซเป็ดร่วมใจ เก็บขยะ ทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องในวันพ่อแ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:40:01
72
งานลอยกระทง 2554...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:34:52
73
กิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:29:47
74
โครงการมอบโล่รางวัลประกวดหมู่บ้าน...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:27:07
75
มอบรถเข็นโยกให้คนพิการ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:23:35
76
โครงการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:15:13
77
ภาพกิจกรรมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:54:38
78
ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:43:17
79
ภาพกิจกรรมงานชลประทานระบบท่อ ม.5 ตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:38:02
80
ภาพกิจกรรมบุญเดือนหกตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:42:39
81
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำเซบก...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:37:36
82
ภาพคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีตำบลยาง อ.กันทรารมย์ เยือน กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:22:55
83
ภาพคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีตำบลยาง อ.กันทรารมย์ เยือน กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:38:01
84
ภาพคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีตำบลยาง อ.กันทรารมย์ เยือน กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:22:57
85
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:17:07
86
ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) อบต.เซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:01:51
87
ภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:53:32
88
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:32:03
89
ภาพกิจกรรมโครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พร...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:24:03
90
ภาพกิจกรรมการรณรงค์การกำจัดขยะและวิธีการกำจัดขยะให้ถูกวิธี...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:19:58
91
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ อำเภอ....ยิ้ม ( Amphoeyim Mobile Service ) ปีงบ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:14:02
92
ภาพกิจกรรมโครงการอาชีวะบริการ ณ บ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพื...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 17:17:35
93
ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการชลประทานระบบท่อ บ้านทุ่งมั่งหมู่ที่ ๙ ต.เซเป็ด อ.ตระการ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 17:03:36
94
พิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับคุ้มหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการประ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:52:28
95
การประกวดคุ้มบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินี...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:45:00
96
ภาพกิจกรรมโครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 องค์การบริหารส่วนต...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:39:59
97
ภาพกิจกรรมโครงการรั้วครอบครัวป้องกันยาเสพติด...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:27:55
98
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สำหรับสมาชิก อบต. พนักง...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:09:13
99
ภาพกิจกรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครั...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:38:13
100
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ปีงบประมาณ 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:31:08
101
ภาพกิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการหมู่บ้านพอเพียงสู่ตำบลพ...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:19:10
102
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลเซเป็ด ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อกา...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:08:43
103
โครงการออกประชาคมหมู่บ้านและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:56:37
104
โครงการฉีดพ่นสารป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13:45:03
105
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 วันที่ 9 มกราคม 2553...
11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:54:50