Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 วันที่ 9 มกราคม 2553
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 11:54:50

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเซเป็ด ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล