Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการหมู่บ้านพอเพียงสู่ตำบลพอเพียง
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:19:10

นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล นายอำเภอตระการพืชผล นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด และนายมี เงาแจ้ง กำนันตำบลเซเป็ด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการหมู่บ้านพอเพียงสู่ตำบลพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2553 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล