Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ปีงบประมาณ 2553
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:31:08

สมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 10 คน รุ่นที่ 16 ในระหว่างวันที่่ 8 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี