Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สำหรับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อาสาสมัคร อปพร. อสม. และผู้นำในชุมชน ปี พ.ศ. 2553
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:09:13

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สำหรับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อาสาสมัคร อปพร. อสม. และผู้นำในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยท่านณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล นายอำเภอตระการพืชผล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม