Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:39:59

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินงานตามโครงการรักษาความลปอดภัยในช่วงเทสศาลสงกรานต์ ปี 2553 และตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ถนนสายอุบล - ตระการ กม. ที่ 37