Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : การประกวดคุ้มบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:45:00

นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลคุ้มบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินี ได้เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ บ้านเซเป็ด ต.เซเป็ด โดย นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริารส่วตำบลเซเป็ด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนให้การต้อนรับ