Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : พิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับคุ้มหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการประกวดคุ้มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 15:52:28

นายสมมาฎฐ์ โพธิ ปลัดอำเภอตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับคุ้มหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษามหาราชินี วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริารส่วนตำบลเซเป็ด