Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการชลประทานระบบท่อ บ้านทุ่งมั่งหมู่ที่ ๙ ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 17:03:36

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชลประทานระบบท่อบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายถาวร หลุมทอง นายองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี