Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการอาชีวะบริการ ณ บ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 17:17:35

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล และองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอาชีวะบริการ โดยการดำเนินงานในครั้งได้ฝึกอบรมอาชีพและให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมทั้งซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลากลางบ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลเซเป็ด