Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมการรณรงค์การกำจัดขยะและวิธีการกำจัดขยะให้ถูกวิธี
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:19:58

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเซเป็ด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะและวิธีการกำจัดขยะให้ถูกวิธีและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนชาวตำบลเซเป็ด ในวันที่ ๖ , ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลากลางบ้านของแต่ละหมู่บ้าน