Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:24:03

นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล นายอำเภอตระการพืชผล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีนายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นายวีระพล วระวิบุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล นายณัฐวัติ นิซัน ส.อบจ.อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ หัวหน้าสถานีอนามัยนาเดื่อ หัวหน้าสถานีอนามัยเซเป็ด นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มออกเดินจากบริเวณสนามวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากมาย