Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:32:03

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล สถานีอนามัยเซเป็ด สถานีอนามัยนาเดื่อ ได้ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้ดำเนินงานให้บริการประชาชน ตรวจสภาพรถยนต์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำเส้นทางการเดินรถ และให้บริการอื่น ๆ ตามที่ประชาชนได้ร้องขอ โดยได้ดำเนินงานในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด