Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 19:53:32

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด และวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล โรงเรียนบ้านนาเดื่อ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย พร้อมทั้งสวนสนุก และมีอาหารและเครื่องเดื่มไว้บริการเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย