Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:17:07

นายถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล สถานีอนามัยเซเป็ด สถานีอนามัยนาเดื่อ ได้ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้ดำเนินงานให้บริการประชาชน แนะนำเส้นทางการเดินรถ และให้บริการอื่น ๆ ตามภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล