Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีตำบลยาง อ.กันทรารมย์ เยือน กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่อ ต.เซเป็ด อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 20:22:57

วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ กลุ่มสตรีท่อผ้า หมู่ที่ ๕ บ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาศได้ต้อนรับคณะทัศนะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยท่านเลขานุการนายก,ปลัดอบต,หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และกลุ่มสตรีตำบลยาง

นางสาวสุภัสสร วงศ์คำ ตำแหน่ง รอง.ผอ.โรงเรียนประสาท อ.ขุขันธ์ สาวสวยเก่ง (โสด)อนาคต ด็อกเตอร์คนที่ ๒ ของหมู่บ้านนาเดื่อ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะนำประวัติ การก่อตั้ง แหล่งจำหน่าย รายละเอียดต่าง ๆ ของกลุ่มสตรีท่อผ้าพร้อมทั้งแนะนำสมาชิกในกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้านนาเดื่อ นายจิตติพล สมศรี เป็นผู้กล่าวตอนรับคณะศึกษาดูงานในบรรยากาศที่อบอุ่น ทาง อบต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยท่านเลขานุการนายก เป็นผู้นำทีมทัศนะศึกษาดูงานพร้อมกล่าวขอบคุณกลุ่มท่อผ้าบ้านนาเดื่อ ในการศึกษาดูงาน ต่อด้วยท่านปลัดคนเก่ง กล่าวขอบคุณ และในครั้งนี้ท่านปลัดได้ร่วมสนุกเล่นเกมกับทางพิธีกรด้วย สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในงานนี้มากเลย หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ยาง กล่าวแนะนำคณะทัศนะศึกษาดูงาน ประธานกลุ่มสตรีตำบลยาง มอบของที่ระลึกได้แก่ หอมและกระเทียมซึ่งเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษ์ของทางศรีสะเกษ ของแท้มาเองเลยครับ ผู้อาวุโสกลุ่มสตรท่อผ้าผูกผ้าขาวม้าเพื่อผูกสัมพันธ์ฉันท์ลูกหลานสานไมตรีแบบพี่น้อง ฮักแพงกัน

เวลาต่อมากลุ่มสตรีตำบลยาง ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายผ้ากาบบัว ,โดยเฉพาะผ้าลายเกล็ดเต่า ซึ่งเป็นลายเฉพาะกลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่อเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ผ้าห่ม, ผ้าขาวม้าในกลุ่มท่อผ้าด้วยความสนใจ พร้อมทั้งรับประทานของว่างที่ทางกลุ่มสตรีท่อผ้าเตรียมไว้ตอนรับ

ก่อนกลับทางคณะศึกษาดูงานเข้าศักการะบูชาขอพร พระเจ้าใหญ่อุทุมพรเขตคามพิทักษ์ ประดิษฐานในศาลาการเปลียน วันนันทาวาส บ้านเดื่อ ตำบลเซเป็ด อ.ตระการฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เททองหล่อด้วยแรงศรัทราของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทราสร้างขึ้นเองในวัด และนมัสการหลวงพ่อ พระคูรนันทการโกวิท เจ้าคณะตำบลเซเป็ด เจ้าอาวาสวัดนันทาวาส ถวายปัจจัยรับศิลรับพร ประพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับทางคณะด้วย ในครั้งนี้ได้รับเหรียนรุ่นแรกของท่านหลวงพ่อด้วยทุกคน (พิเศษ ท่านเลขา ,ท่านปลัด,ช่างภาพ ,ได้พระเครื่องเททองแบบโบราณรุ่น เดียวเนื้อเดียวกับพระเจ้าใหญ่เลย ขนาดผมยังไม่ได้นะครับ)

ขอบขอบคุณทางคณะผู้ทัศนะศึกษาดูงานทุกท่านที่มาเยี่ยม ถึงแม้ทางกลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาเดื่อเป็นเพียงกลุ่มสตรีที่เล็กๆ แต่ทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับความรู้จากทางกลุ่มของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ต้อนรับท่านอีกครั้งหรือคณะอื่น ๆที่สนใจ

ติอต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐ โทร ๐-๔๕๒-๙๓๐๒-๐