Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำเซบก
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:37:36

ทางองการค์บริหารส่วนตำบลเซเป็ดโดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำเซบก หนึงตำบล หนึ่งรถแบ็คโฮ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ ต.เซเป็ด โดยมีนายอำเภอ อ.ตระการพืชผลเป็นประธานในพิธ๊เปิด