Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมบุญเดือนหกตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 21:42:39

ทางตำบลเซเป็ด ได้มีการจัดประเพณีบุญเดือนหก ขึ้นโดยมีการจัดประกวดฟ้อนรำ จากหมู่บ้านต่างๆ 10 หมู่บ้าน