Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมงานชลประทานระบบท่อ ม.5 ตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:38:02

วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดชลประทานระบบท่อ และนายกถาวร หลุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด พร้อมด้วยนายกองค์บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอตระการพืชผล และชาวบ้านตำบลเซเป็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติ