Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:43:17

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซเป็ด และ นาเดื่อ จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ซึ่งในงานได้มีการมอบทรายกำจัดลูกน้ำและออกฉีดพ่นยุงในเขตตำบลเซเป็ด