Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ภาพกิจกรรมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 22:54:38

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดย นายกถาวร หลุมทอง มอบอุปกรณ์กีฬา ให้ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน และศูนย์กีฬาประจำตำบลเซเป็ด เพื่อใช้ในการออกกำลังกายของทุกคนในชุมชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาต่อไป