Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : มอบรถเข็นโยกให้คนพิการ
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:23:35

วันที่ 29 กรกฏาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้มอบรถเข็นโยกให้คนพิการ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ 74 จังหวัดอุบลราชะานี ซึ่งผู้รับมอบคือ นายวีระศักดิ์ พิมพ์ไกร ม.2 บ้านเซเป็ด