Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : อุ่นกาย อุ่นใจ ห่วงใยทุกท่าน เหมือนญาติสนิท
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:41:58

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด แจกผ้าห่ม โครงการต้านภัยหนาว ๒๕๕๕ โดยแจกให้ทุกครัวเรือนในตำบลเป็ดเซเป็ด อุ่นกาย อุ่นใจ ห่วงใยทุกท่าน เหมือนญาติสนิท ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด