Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2555 เวลา 23:45:56

กิจกรรมวันเด็ก วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด โดยเด็กๆ เล่นฟรี กินฟรี มีรางวัล