Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : อบต.เซเป็ดออกประชาคมหมู่ ๑๐ บ้านจิกสูง
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:21:07

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ อบต.เซเป็ดออกประชาคมหมู่ ๑๐ บ้านจิกสูงโดยชาวบ้านร่วมประชาคม ช่วยกันเสนอโครงการและลงคะแนนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และร่วมรับประทานอาหาร