Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๕
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 00:43:00

โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๕ จัดระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด