Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ผ้าป่าข้าวเปลือก บ้านนาแค 22 ม.ค. 2555
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:14:50

กิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือก บ้านนาแค เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2555 โดยประชาชนหมู่บ้านนาแค ต.เซเป็ด และประชาชนในตำบล เข้าร่วมกิจกรรม