Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : มอบเงินช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:18:11

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ