Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : อบรมการเพาะเห็ด บ้านนาแค
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:24:16

องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้ส่งเสริมและให้ความรู้ชาวบ้านบ้าน โดยให้มีการอบรมการเพาะเห็ดที่บ้านนาแค เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 2555