Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการสร้างบ้านผู้พิการ ปี ๒๕๕๕
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:28:16

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างบ้านผู้พิการ ปี ๒๕๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระชนมายุครบ ๕ รอบ ผู้ได้รับทุนในโครงการคือ นายวีรศักดิ์ พิมพ์ไกร ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว