Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : พิธีมอบวัสดุสื่อการเรียนการสอน(อุปกรณ์กีฬา)
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:35:01

พิธีมอบวัสดุสื่อการเรียนการสอน(อุปกรณ์กีฬา) วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด