Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : มอบอุปกรณ์เครืองเล่นสนาม
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:42:30

อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ศูนย์เด็กวัดมณ๊จันทร์ บ้านโพนสิม เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555