Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรมชมรม Cook เซเป็ด
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:49:38

ชมรม Cookเซเป็ด ชมรมย่อยตามโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลเซเป็ด ได้จัดกิจกรรมสอนการประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 2 รายการประกอบด้วย สุกกี้และมะยมเชื่อม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 255 เวลา 08.00-14.00น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด