Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรม ชมรมละครสะท้อนชีวิตชุมชน ต.เซเป็ด
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:55:12

ชมรมละครสะท้อนชีวิตชุมชน ชมรมย่อยตามโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลเซเป็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงละครสะท้อนชีวิตชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชน ณ ที่ทำการชมรมละครสะท้อนชีวิตชุมชน บ้านนาแค หมู่ 8 เวลา 08.00-14.00 น. เวลา 19.00 – 20.00 น. ได้ทำการแสดงละครสะท้อนชีวิตชุมชน เพื่อแสดงให้ชาวค่ายตามโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นเทิดพระเกียรติฯได้รับชมรับฟัง เรื่อง “กว่าจะถึงวันนั้น” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด