Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรม ชมรมคนรักป่า
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10:59:06

วันที่ 29 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ชมรมคนรักป่า ชมรมย่อยตามโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลเซเป็ด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ณ สำนักสงฆ์วัดป่าดอนบาก บ้านนาแค หมู่ 8 ตำบลเซเป็ด