Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรมชมรม Cook เซเป็ด
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2555 เวลา 11:07:07

วันที่ี 4 สิงหาคม 2555 ชมรม Cook เซเป็ด ได้จัดกิจกรรม โดยได้ทำการประกอบอาหาร เมนูต้มข่าไก่เป็นอาหาร และ เมนู ทับทิมกรอบ เป็นขนมหวาน ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด