Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนฯ 3 ปี ประจำปี 2556
เมื่อ : 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:15:54
องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้ออกโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนฯ 3 ปี ประจำปี 2556 โดยไปรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องของชาวตำบลเซเป็ดทั้ง 10 หมู่ แล้วให้เสนอโครงการเข้ามา ซึ่งการออกประชาคมได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน และ การทำงานของเจ้าหน้าที่ อบต.เซเป็ดทุกท่าน พร้อมบริการจัดเก็บภาษีต่างๆ ให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน