Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรมวันแม่ 2556
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2556 เวลา 09:54:54
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้แก่ศูนย์ 1.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดอันตรมัคคาราม 2.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าดอนบาก 3.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดนันทาวาส 4.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดมณีจันทร์