Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ปราศรัยของผู้สมัครตำแหน่งนายก ส.อบต. ตำบลเซเป็ด ปี 2556
เมื่อ : 15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:05:20
กกต. ตำเซเป็ดจัดให้ผู้สมัครตำแหน่งนายก และ ส.อบต. ได้ขึ้นปราศัย โดยจัดช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 14 ตุลาคม 2556 ในเขตเลือกต้ังทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลเซเป็ด