Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมลูกเสือประชาธิปไตย
เมื่อ : 15 ตุลาคม 2556 เวลา 17:19:22
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือประชาธิปไตยขึ้นในวันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด