Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : สวัสดีปีใหม่ 2557
เมื่อ : 2 มกราคม 2557 เวลา 11:55:17
ทำงานวันแรกของปี 2557 (วันที่ 2 มกราคม 2557)ข้าราชการและพนักงานทุกท่านได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหารและรับพรจากท่านนายก นายอำพล พลสวัสดิ์