Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ ภายใต้ผ้าห่มกันหนาว ปี2557
เมื่อ : 3 มกราคม 2557 เวลา 16:26:12
วันที่ 3 มกราคม 2557 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด นำโดยท่านนายก นายอำพล พลสวัสดิ์ ,ทีมผู้บริหาร,ทีมสภาฯ,ผู้นำหมู่บ้าน,เจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนชาวตำบลเซเป็ดทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงธง บ้านเซเป็ด บ้านโพธิ์เป็ด บ้านโพนสิม บ้านนาเดือ บ้านเสาธงใหญ่ บ้านบ่อดูน บ้านนาแค บ้านทุ่งมั่ง บ้านจิกสูง