Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้สมัคร ส.อบต.เซเป็ด
เมื่อ : 10 มกราคม 2557 เวลา 10:37:24
วันที่ 9 มกราคม 2557 กกต.จังหวัดได้พา ผู้สมัคร ส.อบต. ประจำปี 2556 จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.