Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : งานวันเด็กแห่งชาติปี 2557
เมื่อ : 30 มกราคม 2557 เวลา 09:19:27
วันที่ 11 มกราคม 2557 อบต.เซเป็ดได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด เพื่อให้เป็นวันของเด็ก กินฟรี เล่นฟรี และเด็กๆได้ร่วมแสดงออกถึงความสามารถ ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของเด็กๆ