Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2557
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:38:59
โครงการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ประจำปี 2557 ณ บ้านจิกสูง บ้านโพนสิม บ้านม่วงธง บ้านเสาธงใหญ่ บ้านนาเดื่อ บ้านนาแค บ้านบ่อดูน บ้านทุ่งมั่ง บ้านเซเป็ด บ้านโพธิ์เป็ด ระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด หมายเหตุ: ดูรูปภาพประกอบทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/tambonsepet/media_set?set=a.528100547290527.1073741847.100002717591624&type=3