Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:00:47
วันที่ 11 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2557 ขึ้น ณ วัดนรากุมภกาวาส บ้านเสาธงใหญ่ ตำบลเซเป็ด ซึ่งบรรยากาส เต็มเไปด้วยความสนุกสนาน และ อบอุ่น ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดได้จัดขึ้น