Tambolsepet ตำบลเซเป็ด

ภาพกิจกรรม
เรื่อง : โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:12:22
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ หมู่ 5 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด